STÄDDAG

Lördagen den 16 April är det städdag i Täljö!

Vi samlas på festplatsen kl. 10.00

Vi ska:
Rensa diken från sly och skräp
Elda
Snickra anslagstavlor till brevlådsställen
Vi bjuder på lättare förtäring

Alla Täljöbor är välkomna att hjälpa till!