Städdag i vår

Städdag i Täljö!

Söndagen den 22 April kl.10.00

är det dags för oss alla i Täljö att träffas och hjälpas åt att hålla vårt område fint!

På programmet är bl a:
· Rensa diken från skräp och köra kapade grenar och kvistar till festplatsen.

· Ta hand om ris från fällda träd och elda.

· Sätta upp medlemstavla som saknas.

· Rensa sly och ogräs på boulbana och vid gungor.

Det finns tid för prat och trevnad med grannarna. Vi bjuder på lättare lunch!
Ta gärna med handskar, kratta, räfsa och dyl.
Vid frågor kontakta Anneli Hogreve på 070-4452881 eller anneli.hogreve@gmail.com

Välkomna!

TäljöVägförening