Valborg 2019

Varmt välkommen till festligt valborgsfirande kl 18:00 vid bryggan i Täljöviken. Vi väljer dock att ta det säkra före det osäkra och tänder inte någon majbrasa.

Det varma och torra vädret har gjort gräset torrt och det är stor brandrisk i skog och mark. En valborgseld eller en eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Därför avråds eldning under valborgsmässoafton och fram till dess att räddningstjänsterna bedömer brandrisken som mindre.