Täljö Föreningsliv

En sammanfattning

För dej som är fastighetsägare och boende i Täljö finns följande föreningar och grupper för områdets skötsel och din trivsel:

1. TÄLJÖ Vägförening
– obligatoriskt medlemskap för alla fastighetsägare.
Vägföreningen sköter om vårt vägnät och är områdets officiella representant gentemot olika myndigheter som t.ex. Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Kommunen vad det gäller våra vägar.
Hemsida:  www.taljovag.se

2. TÄLJÖ Tomtägare förening
Föreningen arbetar för att öka trivseln i Täljö. Man anordnar således olika fester och sammankomster och tar initiativ till att få igång aktiviteter och undergrupper där de boende kan mötas under trivsamma former. Tomtägareföreningen har varit med och skapat Trädgårdsgruppen och Lekplatsföreningen . Den senare föreningen ingår numera i Täljö Tomtägareförenings verksamhet. Frivilliga bidrag till utveckling av lekplatsen kan lämnas till PG enligt ovan med anteckning ”Till lekplatsen”
Föreningen sköter även om Badplatsen vid Storträsket, kallar till städdagarna samt anordnar midsommarfesten mm.

Tomtägareföreningen ansvarar även för gruppen GRANNSAMVERKAN MOT BROTT som har ett tiotal kontaktpersoner inom området.

Ordförande för tomtägareföreningen är Hans Rockberg
mobil. 0704-09 59 74

 3. Villaägarnas Riksförbund – rikstäckande,   frivilligt medlemskap.Villaägarna driver kampanjer som gynnar boende i egna hem gentemot myndigheter och politiker.

Genom Villaägarna får du rabatter på el, telefon, bredband, olja och i många specialbutiker. Du kan bli medlem till reducerat pris – 300 kr/år- om du uppger medlemskap i Täljö tomtägareförening.

Kontakta Villaägarna på 08-626 0160 eller via info@villaagarna.se

Du kan även bli medlem i Villaägarna och dess lokala samverkansgrupp om du vid medlemsansökan anger att du vill tillhöra Österåkers Samverkansförening

Kostnaden är då 360 kr/år. Samverkansföreningen arbetar främst med frågor som berör de sk, förnyelseområdena i Österåker, inklusive Täljö.

Täljö vägförening stöttar årligen samverkansföreningen ekonomsikt.

4. TÄLJÖVIKENS TOMTÄGARE UPA

Denna förening äger en tomt i Täljöviken där föreningen  har en brygga och begränsat antal båtplatser för Täljöbor.

Ordförande är Berndt Hogreve
mobil: 070 4446672

5. ANDRA ORGANISATIONER MED VERKSAMHET I NÄROMRÅDET
Bland dessa kan nämnas Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen som emellanåt förlägger exkursioner och vandringar i Täljös omgivningar.

Du finner deras aktuella program mm på respektive hemsidor.

ÖSTERÅKERS HEMBYGDS- OCH FORNMINNESFÖRENING

Hemsida – www.milstolpen.org

Lokal kontaktperson är Hans Rockberg, Bragevägen 18,  08-540 23401

6. NATURSKYDDSFÖRENINGEN ÖSTERÅKER
Hemsida – osteraker.naturskyddsforeningen.se

Lokal kontaktperson är Kristina Lundin, Täljö Ringväg 45,  08-540 67041

7. TÄBY – ÖSTERÅKERS CIVILFÖRSVARSFÖRENING

Genom föreningen kan du lära dig att bemästra större och mindre olyckor.

T.ex. strömavbrott, bränder, hjärtstillestånd, fallolyckor osv

Kontaktperson Leona Jäger Clarstedt  08-7561492

Lokala kontaktperson  Hans Rockberg 08- 540 23401

ÄR DU INTRESSERAD AV FÖRENINGARNAS ARBETE ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA DE ANGIVNA PERSONERNA