Vägföreningen

Obligatoriskt medlemskap för alla fastighetsägare.

Vägföreningen sköter om Täljö’s vägnät och är områdets officiella representant gentemot olika myndigheter som t.ex. Länsstyrelsen och Kommunen.

Klicka på följande länk för att komma till Vägföreningens hemsida.