Täljövikens Tomtägare UPA

Föreningen äger en tomt i Täljöviken, väster om inloppet, där föreningen  har en båtbrygga för ett begränsat antal båtplatser.
Till föreningens webbplats.