Tomtägare förening

TÄLJÖ Tomtägare förening
Föreningen arbetar för att öka trivseln i Täljö. Man anordnar olika fester och sammankomster och tar initiativ till att få igång aktiviteter  där de boende kan mötas under trivsamma former.
Frivilligt medlemskap 300 kr/år PlusGiro 456102-3

Tomtägareföreningen har för tillfället en interimsstyrelse.

Informationen från denna förening får Du via denna webbplats.