Grannsamverkan mot Brott

Bortrest på semestern eller utsatt för brott?
På Brottsförebygganderådet (BRÅ) kan du få tips om vad du bör tänka på. 

Tips på hur du kan säkra din bostad hittar du på
www.samverkanmotbrott.se

 Har du sett något i samband med dessa händelser kontakta polisen på 114 14
alternativt lämna tips på www.polisen.se

Vid pågående brott ring alltid 112


Ser DU något misstänkt?

– En ovanlig stor skåpbil som tömmer ett hus på saker.
– Okända personer som smyger omkring i vårt område.
– Okända bilar som åker omkring i vårt område
– Konstiga försäljare vid dörren.
kan du anmäla händelsen här, så skickar vi ut informationen i vår mail lista.

OBS! Glöm inte att använda mobilen och ta kort på misstänkta händelser.

* Obligatoriska fält

Vill du få det som uppmärksammats direkt i din mail kan du ange det här.