Nyinflyttad

Välkommen till Täljö.

Vi hoppas att du skall trivas här tillsammans med oss andra Täljöbor.

För att du inte skall få några oväntade överraskningar ger vi dig ett par saker att tänka på.
I Täljö har vi enskilda vatten och avlopp som du ansvarar för och ett eget vägnät, som underhålls av Vägföreningen. Medlemskapet i Vägföreningen är obligatoriskt och har till dags datum 192 medlemsfastigheter.
Varje år debiteras Du en vägavgift för vägunderhåll, därför skall du göra en mailanmälan på Vägföreningens webbplats.
Avgiftens storlek kan du hitta där, under menyval vägavgifter.

1.) Gör en mailanmälan på vägföreningens hemsida

2.) Skall Du bygga i Täljö,  måste  Du anmäla dina byggtransporter till vägfogden för att få dom godkända.

Klicka här för att komma till vägföreningens hemsida för ytterligare information.